Endonezya Dili

Various communication systems have emerged in the last two decades where each of the system needs different equipments for testing and usage. The inefficient usage of resources led to an idea for Joseph Mitola who introduced the term Software Radio. Software Radio is the term used for an equipment that is capable of processing a signal wholly on the software for an unlimited amount of bandwidth. ADC/DAC and antenna are the main hardware needed for this. Currently, the idea of software radio cannot be fully implemented yet. Instead, a few compromises were made resulting in software-defined radio, where a huge part of the processing is done through a processor and software while some parts are done through hardware and the hardware can be adjusted by the software. One of the popular software-defined radio available in the market is HackRF One. The aim of this thesis is to demonstrate that HackRF One is a software-defined radio by implementing a few different communication systems on a wide range of frequencies. The systems are FM receiver, FM transmitter and GSM Receiver. A jammer was also implemented. The FM Receiver shows a good signal reception from commercial FM Radio stations and is able to extract the music from those FM channels. The FM transmission was checked with a spectrum analyzer. The frequencies used in the experiment were 84 MHz, 850 MHz, 1.9 GHz and 2.5 GHz. At 84 MHz, the sound sent from the computer’s microphone was heard when tested using a commercial radio receiver showing that HackRF One is truly capable of transmitting FM Radio. HackRF One is also able to receive data from GSM transmission but it needs a software called wireshark to decode the data. With a few GSM information such as Kc and TMSI, the data of SMS and Phone calls can be extracted from the decoded data. Jammer was also implemented for FM, GSM and WiFi. FM radio can be jammed depending on the power, while it is more difficult to jam GSM and WiFi. A phone can get receptions from different base stations. HackRF one is able to block the frequency of one base station. If there is only a base station available to the phone, HackRF one can jam the phone’s connection. Jamming WiFi is similar with GSM, because in some WiFi systems, they can reconnect to other WiFi channels, HackRF one can jam one channel, but not all WiFi channels. / Berbagai sistem komunikasi telah muncul dalam 2 dekade terakhir di mana masingmasing sistem memerlukan peralatan yang berbeda untuk melakukan pengujian dan penggunaan. Penggunaan peralatan yang tidak efisien ini memberikan ide kepada Joseph Mitola yang memperkenalkan istilah Software Radio. Software Radio adalah istilah yang digunakan untuk peralatan yang mampu memproses sinyal sepenuhnya pada perangkat lunak dengan jumlah bandwidth yang tidak terbatas. ADC / DAC dan antena adalah satu-satunya perangkat keras yang diperlukan untuk Software Radio. Saat ini, ide Software Radio tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan. Sebaliknya, beberapa kompromi dilakukan yang memunculkan Software-Defined Radio, di mana sebagian besar dari pengolahan dilakukan pada prosesor dan perangkat lunak sementara beberapa bagian lain dilakukan melalui perangkat keras dan perangkat keras yang dapat diatur melalui perangkat lunak. Salah satu Software-Defined Radio populer yang tersedia di pasar adalah HackRF One. Tujuan dari skripsi ini adalah menunjukkan beberapa kemampuan HackRF One sebagai Software-Defined Radio dengan menerapkan tiga sistem komunikasi yang berbeda pada berbagai frekuensi. Tiga sistem tersebut adalah penerima FM, pemancar FM dan penerima GSM. Sebuah Jammer juga di-implementasikan. Penerima FM menunjukkan penerimaan sinyal yang baik dari pemancar FM Radio komersial dan mampu mengekstrak musik dari saluran-saluran FM. Transmisi FM dilakukan dan diperiksa dengan spectrum analyzer. Frekuensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 MHz, 850 MHz, 1,9 GHz dan 2,5 GHz. Pada 84 MHz, suara yang dikirim dari mikrofon komputer terdengar saat diuji menggunakan penerima radio komersial menunjukkan bahwa HackRF One benar-benar mampu melakukan transmisi FM Radio. HackRF One juga dapat menerima sinyal dari GSM, tetapi memerlukan perangkat lunak bernama Wireshark untuk membaca data dari GSM. Dengan beberapa informasi seperti Kc dan TMSI, data dari SMS dan panggilan telepon dapat diekstraksi dari data. Jammer juga diterapkan untuk FM, GSM dan WiFi. Radio FM dapat di blok tergantung dari kekuatan sinyal, sementara lebih sulit untuk jamming sistem GSM dan WiFi. Sebuah ponsel yang menerima sinyal dari beberapa base station yang berbeda akan sulit untuk di-blok oleh HackRF yang hanya mampu mem-blok satu frekuensi base station, tetapi jika hanya ada satu base station yang tersedia untuk telepon, HackRF dapat mem-blok sambungan telepon itu. WiFi Jammer mirip dengan GSM, karena dalam beberapa sistem WiFi, frekuensi sinyal dapat terkoneksi ulang ke saluran WiFi lain, HackRF dapat memblok satu channel, tetapi tidak semua channel WiFi.

Türkçe

Son yirmi yılda, her sistemin test ve kullanım için farklı ekipmanlara ihtiyaç duyduğu çeşitli iletişim sistemleri ortaya çıkmıştır. Kaynakların yetersiz kullanımı, Yazılım Radyosu terimini tanıtan Joseph Mitola için bir fikir doğurdu. Yazılım Radyosu, tamamen yazılımdaki bir sinyali sınırsız miktarda bant genişliği için işleyebilen bir ekipman için kullanılan bir terimdir. ADC / DAC ve anten bunun için gerekli ana donanımdır. Halen, yazılım radyosu fikri henüz tam olarak uygulanamamaktadır. Bunun yerine, yazılım tanımlı telsizle sonuçlanan birkaç işlem yapıldı, burada işlemenin büyük bir kısmı bir işlemci ve yazılım aracılığıyla gerçekleştirilirken, bazı parçalar donanım aracılığıyla yapılır ve donanım yazılım tarafından ayarlanabilir. Piyasada bulunan popüler yazılım tanımlı radyolardan biri HackRF One'dır. Bu tezin amacı, HackRF One'ın çok çeşitli frekanslarda birkaç farklı iletişim sistemi uygulayarak yazılım tanımlı bir radyo olduğunu göstermektir. Sistemler FM alıcısı, FM vericisi ve GSM Alıcısıdır. Bir jammer da uygulandı. FM Alıcısı, ticari FM Radyo istasyonlarından iyi bir sinyal alımı gösterir ve müziği bu FM kanallarından çıkarabilir. FM iletimi bir spektrum analizörü ile kontrol edildi. Deneyde kullanılan frekanslar 84 MHz, 850 MHz, 1.9 GHz ve 2.5 GHz idi.84 MHz'de, bilgisayarın mikrofonundan gönderilen ses, HackRF One'ın gerçekten FM Radyo iletebildiğini gösteren ticari bir radyo alıcısı kullanılarak test edildiğinde duyuldu. HackRF One, GSM iletiminden veri de alabilir, ancak verilerin kodunu çözmek için wireshark adlı bir yazılıma ihtiyaç duyar. Kc ve TMSI gibi birkaç GSM bilgisiyle, SMS ve Telefon görüşmelerinin verileri kodu çözülmüş verilerden çıkarılabilir. Jammer ayrıca FM, GSM ve WiFi için de uygulandı. Gç kaynağına bağlı olarak FM radyo sıkışabilir, GSM ve WiFi sıkışması daha zordur. Bir telefon farklı baz istasyonlarından resepsiyon alabilir. HackRF one bir baz istasyonunun frekansını engelleyebilir. Telefonda yalnızca bir baz istasyonu varsa, HackRF olanı telefonun bağlantısını kesebilir. WiFi sıkışması GSM'e benzer, çünkü bazı WiFi sistemlerinde diğer WiFi kanallarına yeniden bağlanabilirler, HackRF biri bir kanalı sıkıştırabilir, ancak tüm WiFi kanallarını sıkıştırabilir. / Berbagai sistem komünikasi telah muncul dalam 2 dekade terakhir man man masingmasing sistem memerlukan peralatan yang berbeda for melakukan pengujian dan penggunaan. Dosya kategorileri: yang yangına yansıyan üyeler ve üyeler için Joseph Mitola yang memeliyorsa istilah Yazılım Radyosu. Yazılım Radyo adalah istilah yang için peralatan yang mampu memproses için sinyal ayırma sinyal sepete pada perangkat lunak den jumlah bant genişliği yang tidak terbatas.ADC / DAC ve anten, Radyo Yazılımı için gereken tek donanımdır. Şu anda, Radyo Yazılımı fikri tam olarak uygulanamamaktadır. Bunun yerine, işlemlerin çoğunun işlemciler ve yazılım üzerinde yapıldığı, diğer bazı kısımların da yazılım aracılığıyla düzenlenebilen donanım ve donanımdan yapıldığı Yazılım Tanımlı Radyo'ya yol açan bazı tavizler verilir. Piyasada bulunan popüler Yazılım Tanımlı Telsizlerden biri HackRF One'dır. Bu tezin amacı, çeşitli frekanslarda üç farklı iletişim sistemi uygulayarak HackRF One'ın Yazılım Tanımlı bir Radyo olarak bazı yeteneklerini göstermektir. Üç sistem FM alıcıları, FM vericileri ve GSM alıcılarıdır. Bir Jammer da uygulanmaktadır. FM alıcısı, ticari FM radyo vericilerinden iyi sinyal alımını gösterir ve FM kanallarından müzik çıkarabilir. FM iletimi bir spektrum analizörü ile gerçekleştirilir ve kontrol edilir. Bu çalışmada kullanılan frekanslar 84 MHz, 850 MHz, 1.9 GHz ve 2.5 GHz idi. 84 MHz'de, bir bilgisayar mikrofonundan gönderilen ses, HackRF One'ın gerçekten FM radyo yayınlayabildiğini gösteren ticari bir radyo alıcısı kullanılarak test edildiğinde duyulur. HackRF One, GSM'den de sinyal alabilir, ancak GSM'den veri okumak için Wireshark adlı yazılımı gerektirir.Kc ve TMSI gibi bazı bilgilerle SMS ve telefon görüşmelerinden gelen veriler verilerden çıkarılabilir. Jammer ayrıca FM, GSM ve WiFi için de uygulanır. FM radyo sinyal gücüne bağlı olarak engellenebilir, GSM ve WiFi sistemlerinde sıkışması daha zordur. Birkaç farklı baz istasyonundan sinyal alan bir cep telefonunun sadece bir baz istasyon frekansını engelleyebilen HackRF tarafından engellenmesi zor olacaktır, ancak telefon için yalnızca bir baz istasyonu varsa, HackRF telefon bağlantısını engelleyebilir , WiFi Jammer, GSM'e benzer, çünkü bazı WiFi sistemlerinde, sinyal frekansları diğer WiFi kanallarına yeniden bağlanabilir, HackRF bir kanalı engelleyebilir, ancak tüm WiFi kanallarını engelleyebilir.

Cumleceviri.com | Endonezya Dili-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)